Gasinstallaties

Gasinstallaties

Gas wordt geleverd door het gasbedrijf tot aan de gasmeter.

De verantwoording van de gasinstallatie achter de gasmeter is voor de eigenaar van het pand. De gasinstallatie dient te zijn geïnstalleerd volgens de Gas Voorschriften om er voor te zorgen dat u beschikt over een veilige gasinstallatie.

Om er zeker van te zijn dat u over een veilige gasinstallatie beschikt is het verstandig om werkzaamheden aan uw gasinstallatie te laten uitvoeren door een erkend gastechnisch installateur.

Wij zijn erkend Sterkin Installateur en voldoen daarmee aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of onze installaties voldoen aan de eisen.